Договор оферты

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст. ст. 633, 641 і Главою 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу як дистанційним способом, тобто, через Інтернет-магазин https://tory. ua, так і здійснюючи офф-лайн покупки в студії квітів, подарунків та декору «TORY» за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ (далі — студії «TORY»), в подальшому іменується Продавець.

Умови цього Договору однакові для всіх відвідувачів Інтернет-магазину https://tory. ua і студії «TORY», незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), які мають намір, бажання і можливості придбати товари, що пропонуються до продажу.

Підтвердженням повної згоди з усіма без винятку умовами даного Договору, є акцепт оферти Покупцем шляхом здійснення Замовлення. У разі незгоди з умовами даного Договору — Покупець не акцептує оферту.

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару на сайті Інтернет-магазину https://tory. ua (далі — Інтернет-магазин) і застосовується щодо будь-якого Товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті Інтернет-магазину і в студії «TORY».

2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів і визначень.

2.1.1. «Товар» — перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині, який формує об’єкт угоди сторін, що обирається Покупцем.

2.1.2. «Каталог» — інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

2.1.3. «Замовлення» — свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині шляхом поміщення обраних позицій Товару в Корзину.

2.1.4. «Інтернет-магазин» — сайт Продавця https://tory. ua, призначений для укладення цих договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару, що містяться в каталозі і представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з Товаром — дистанційний спосіб продажу товару.

2.1.5. «Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яке відвідало сайт https://tory. ua, що має намір придбати для підприємницьких цілей той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

2.1.6. Акцепт оферти — придбання (оплата) товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на сайті Інтернет-магазину.

2.1.7. Рекламація — претензія покупця або замовника, що пред’являється продавцеві або постачальнику з приводу неналежної якості або кількості товару, що поставляється, вимога про усунення недоліків, зниження ціни, відшкодування збитків.

2.2. Сторони, укладенням публічного договору підтверджують, що згодні з визначенням всіх термінів, описаних в цьому Договорі, і зобов’язуються не застосовувати іншого трактування, крім того, що обумовлено в Договорі.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар в обумовлений з Покупцем термін, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

5. Права і обов’язки Сторін

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно обирати Товари, пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товарів і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладених Правил сайту.

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

5.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

5.2.5. Своєчасно і в повній мірі сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

5.2.6. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

5.2.7. Не робити покупки в зазначеному Інтернет-магазині до досягнення 18 років. У зв’язку з викладеним, акцептом оферти, Покупець гарантує продавцеві, що є повністю право- і дієздатною особою, яка діє на підставі свого внутрішнього переконання і волевиявлення.
5.2.8. Інформувати Адміністрацію Сайту https://tory. ua про несанкціонований доступ до облікового запису в разі виявлення такого доступу.
5.2.9. Не надавати доступ іншим користувачам до власного облікового запису і персонального сайту або до окремої інформації в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та / або цього Договору.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті Інтернет-магазину.

5.4. Продавець зобов’язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов’язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцю.

5.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в який визначається Замовленням кількості та асортименті. Товар має мати відповідну комплектність, належну якість і бути вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

5.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов’язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, даним Договором або недотримання Покупцем цього Договору.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії, і т. д.), заборонні заходи державних органів (локдауни, карантини, введені відповідною Постановою Кабінету Міністрів України і т. д.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення в Інтернет-магазині.

7. Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари публічні і вказані в Інтернет-магазині. Послуги можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

7.3. Покупець може оплатити товар будь-яким зручним способом, які описані на сайті Інтернет-магазину.

7.4. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару та вартості доставки.

7.5. Покупець має право відмовитися від послуги доставки. В цьому випадку Замовлення забирається Покупцем в магазині Продавця — студії квітів, подарунків та декору «TORY» за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ. Оплата Замовлення здійснюється зручним для Покупця способом, описаним на сайті Інтернет-магазину.

8. Доставка Товару

8.1. Доставка Товару по Києву кур’єром здійснюється 7 днів на тиждень 24 години на добу, за умови, що товар був замовлений в робочий час (згідно режиму роботи, зазначеного на Сайті) студії квітів, подарунків та декору «TORY» за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ.

8.2. Покупець отримує Товар за допомогою кур’єрської доставки Продавця або забирає його шляхом самовивозу в студії квітів, подарунків та декору «TORY» за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ. в робочий час студії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 21:00, субота та неділя з 10:00 до 19:00.

8.3. Факт отримання Товару належної якості і кількості і відсутність будь-яких претензій до Товару, Покупець і / або Одержувач підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні Товару.

8.4. У разі відсутності Покупця або отримувача (зазначеного Покупцем) за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці, або відмови Покупця і / або Одержувача від Товару, Покупець зобов’язаний оплатити Товар і вартість його доставки за адресою Покупця і / або Одержувача (зазначеного Покупцем), а також зворотну доставку в магазин.

8.5. У разі якщо Покупець має претензії до кількості і / або кількості Товару, він зобов’язаний викласти свої претензії в письмовому вигляді і вислати їх в електронному листі на офіційну пошту Продавця info@toryart. com. ua. Повідомлення Продавця про претензії іншим способом, ніж вказано в п.8.3., не вважається належним та не розглядається.

8.6. Покупець має право відмовитися від Товару і його оплати, у разі:

8.6.1. У момент його отримання від кур’єра Покупець виявляє, що Товар пошкоджений і / або зіпсований.

8.6.2.Товар істотно відрізняється від того, який представлений на Сайті, за винятком випадків, зазначених в п.11.

8.6.3. Товар доставлений не вчасно (в разі замовлення доставки Товару на точний час).

8.7. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і терміну його доставки.
8.8. У зв’язку з великою кількістю замовлень і збільшенням навантаження, в святкові дні (Новорічні свята, 14 лютого, 8 Березня та інші) термін доставки товару здійснюється за попереднім погодженням з менеджером.

9. Порядок повернення Товару

9.1. При отриманні Товару неналежної якості (браку), Покупець має право вимагати заміни неякісного (бракованого) Товару на якісний (повернення товару здійснюється за адресою вул. Жилянська 59 м. Київ). Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 2 робочих днів (без урахування доставки) з дня пред’явлення Покупцем письмових претензій у порядку, зазначеному в п.8.5. Договору.

9.2. Покупець і / або Одержувач, прийнявши публічну оферту, підтверджує, що ознайомлений зі змістом ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» та ст. ст. 6, 707 Цивільного Кодексу України, безумовно, погоджується з тим, що споживання і / або використання товару, для цілей цього Договору означає його будь-яке переміщення за межі приміщення магазину, розташованого за адресою: вулиця Жилянська 59, м. Київ, а тому, після такого споживання і / або використання обмін і / або повернення рослин і квітів (товару) магазином не проводиться «.

9.3. У разі відмови клієнта від не виконаного замовлення. Повернення коштів здійснюється в найближчий банківський день з моменту прийняття рішення про повернення коштів.

10. Строк дії цього Договору.

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

10.2. Строк дії цієї Оферти встановлюється з моменту розміщення на Сайті.

10.3. Відкликання оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов’язань по вже укладеним Договором.

11. Відмова від гарантійних зобов’язань.

11.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

11.2. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

11.3. Матеріали та інформація на сайті Інтернет-магазину надаються «як є» без будь-яких гарантій.

11.4. Кольори і відтінки Товарів можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора.

11.5.Вказані розміри букетів і композицій є приблизними, реальний розмір квіткових композицій може відрізнятися від 5 до 10%.

11.6. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти інформації, розміщеної на сайті.

11.7. Інтернет-магазин в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари.

11.8. У разі неактуальність інформації на сайті, Інтернет-магазин не зобов’язується оновлювати її.

11.9. Інтернет-магазин ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет-магазину.

11.10. Інтернет-магазин залишає за собою право зміни складу і зовнішнього вигляду товару на 20-25% зі збереженням загального вигляду і вартості компонентів.

12. Інші умови
12.1. Покупець, реєструючись на сайті https://tory. ua і / або приймаючи дану оферту, повністю і беззастережно дає свою згоду Продавцю на обробку, зберігання та передачу третім особам через Інтернет своїх персональних даних, а також підтверджує, що дає таку згоду, діючи по своїй волі і в своїх інтересах. Метою надання Покупцем своїх персональних даних є встановлення зв’язку з адміністратором сайту https://tory. ua, включаючи відправку повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, придбання товарів. Крім цього, акцептуючи дану оферту, Покупець підтверджує, що самостійно і повністю несе відповідальність за надані їм персональні дані, включаючи їх повноту, достовірність, недвозначність і належність безпосередньо до Покупця, а також підтверджує, що ознайомлений з правами і обов’язками, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», в т. ч. із порядком відкликання згоди на збір і обробку персональних даних. При цьому Продавець не може гарантувати захист від незаконного втручання, зміни, розкриття чи знищення у випадках форс-мажорних обставин.
12.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції та розпродажі, маркетингові програми, спеціальні пропозиції і т. д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільна і стільниковий зв’язок, в тому числі за контактною інформацією (телефон, e-mail), зазначеної Покупцем в його профілі на сайті. Продавець може направляти повідомлення у відповідь на повідомлення (запити і скарги), відправлені через форму зворотного зв’язку і в процесі замовлення товарів і / або послуг, при управлінні замовленнями, видачі товарів, наданні послуг. Продавець здійснює передачу повідомлень у вигляді email-листів, повідомлень в Viber, Telegram, Messenger, SMS-повідомлень, повідомлень в мобільному додатку, повідомлень в веб-браузер. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіславши його на адресу info@toryart. com. ua.
12.3. Продавець (Адміністратор сайту) має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Покупців для забезпечення адресного показу рекламної інформації користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цього Договору Продавець (Адміністратор сайту) має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізують тільки в випадках, встановлених цим Договором.
12.4. Продавець (Адміністратор сайту) має право на свій розсуд розкривати і передавати інформацію та матеріали Покупця в разі виникнення необхідності в порядку і на підставах, передбачених чинним законодавством України.
12.5. Продавець (Адміністратор сайту) залишає за собою право на свій розсуд без попереднього повідомлення заборонити Покупцеві доступ на сайт, закрити обліковий запис Покупця і всі пов’язані з нею файли. Приймаючи умови цього Договору, Покупець погоджується, що Продавець не буде нести відповідальність перед Покупцем або третіми особами в разі припинення доступу до Сайту, і не несе зобов’язань щодо забезпечення доступу Покупця до такої інформації після закриття облікового запису.
12.6. Продавець (Адміністратор сайту) має право без попереднього повідомлення Покупця на власний розсуд змінювати зовнішній вигляд і функціонал Сайту, в тому числі, але не обмежуючись, вносити зміни до переліку товарів, змінювати графічні елементи і дизайн сайту, змінювати порядок реєстрації та використання Сайту, змінювати ім’я та адресу веб-сайту.
12.7. У разі внесення змін до цього Договору вони набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
12.8. Акцептом цієї Оферти Покупець приймає всі умови і зобов’язується використовувати Сайт в порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України.
12.9. Будь-які зміни, які вносяться до цього Договору, публікуються на Сайті. Використання Сайту завжди регламентується останньою опублікованою на Сайті версією цього Договору.
12.10. У зв’язку з цим Продавець рекомендує Покупцеві завчасно ознайомлюватися зі змінами, внесеними до цього Договору, які можуть бути змінені з моменту останнього візиту на Сайт. Продовжуючи використовувати Сайт після внесення змін до цього Договору, Покупець тим самим підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору.
12.11. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.
12.12. Продавець (Адміністратор сайту) означає ФОП Дюдяєва Олена Сергіївна, ІПН 3339214342, пр. Григоренка Петра, будинок 5, кв. 82, м. Київ, 02068, що діє на підставі Виписки про державну реєстрацію, виданої 01.07.2021 р.

Вам також може сподобатися

101 білий тюльпан у коробці 6560 грн
Букет 9 білих тюльпанів 625 грн
Букет "Море мрій" 3210 грн